English



INSHE !
INSHE ART
INSHE ART
INSHE ART -
INSHE ART
INSHE ART
INSHE ZHITTIA

2017 .  «INSHE ZHITTIA» — (-). : , . « !».

2017 .  (-).

2016 . 1 — «INSHE ZHITTIA» .


















2016 . ! — «INSHE ZHITTIA». (-)





2016 . «INSHE ZHITTIA» — . : , , , .



2015 . «INSHE ZHITTIA» — . : , .



2015 .
«INSHE ZHITTIA» — . : , , , «INSHE»











2015 .
«INSHE ZHITTIA» — . :



2015 . «INSHE ZHITTIA» — . :



C 2015 .
«INSHE ZHITTIA» — . : ,



2015 .
«INSHE ZHITTIA» — . : ,





 2015 .
«INSHE ZHITTIA» — . : , , ,






















04.01.2015 — « !» — « ».













. (), . — !




2014 . “INSHE ZHITTIA” . :, , .